HOME          PRODUCTS          DATA          CONTACT          

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

STM Žħ


 

STM Žħ

źŽħ

 

 

 


 

 

 

ʰ ¿ ߿ Ź ֻŽħ̰(Scanning Tunneling Microscope) Ǵ STMŽħԴϴ. Žħ δ ֽ, ,

 

÷ƾ̸ձ մϴ. аϰ ǥóϿ Žħ īο ٴø  STM Žħ մϴ.

 

1 set ȿ 10 Žħ ֽϴ.

 

 

 

: : : E:\Ȩ\products\image tip\stm tip.bmp

 

 

 

Pt/Ir STM tip (mechanical grind)

 

Polishing

ݰ

Cone shape

Polycrystalline Pt/Ir

10mm

0.50mm

Mechanical Grind

50nm

STM

 

 

 

Pt/Ir STM tip (electro-polishing)

 

Polishing

ݰ

Cone shape

Polycrystalline Pt/Ir

10mm

0.50mm

Electro-polishing

20nm

STM

 

 

 

Tungsten STM tip (electro-polishing)

 

Polishing

ݰ

Cone shape

Polycrystalline Tungsten

10mm

0.25mm

Electro-polishing

35nm

STM

 

 

 

Nikkel STM tip (electro-polishing)

 

Polishing

ݰ

Cone shape

Polycrystalline Ni

10mm

0.25mm

Electro-polishing

25nm

STM

 

 

 

 

 

 


ITB CORPORATION

 

website : www.itbco.co.kr

email : sales@itbco.co.kr

tel : 02-549-8501