Multilayer Piezo Bender, plate

 

 

 

 

 

 

  • ǿ ÷Ʈ
  • ִ뵿 : 200V
  • : ׸ó ߻

 

 

 Actuator Plate

mm x mm

mm

V

Free Stroke

um

Blocking

Force N

nF

Stiffness

N/um

ļ

Hz

 

 

 CMBP01

21 x 7.8

0.7

200

+-195

1.2

2 x 110

0.0062

730

 CMBP02

21 x 7.8

1.25

200

+-120

3.7

2 x 220

0.0308

1300

 CMBP03

21 x 7.8

1.8

200

+-85

5.5

2 x 330

0.0647

1880

 CMBP04

32 x 7.8

0.7

200

+-475

0.75

2 x 160

0.0016

275

 CMBP05

32 x 7.8

1.25

200

+-345

2.25

2 x 360

0.0065

490

 CMBP06

32 x 7.8

1.8

200

+-210

4.3

2 x 480

0.0205

705

 CMBP07

50 x 7.8

0.7

200

+-1270

0.4

2 x 250

0.0003

100

 CMBP08

50 x 7.8

1.25

200

+-850

1.6

2 x 500

0.0019

180

 CMBP09

50 x 7.8

1.8

200

+-635

2.0

2 x 750

0.0046

265

 

 

 

 

 

 

 Multilayer Piezo Bender, 2D / Advanced

 

  • ǿ 2
  • ִ뵿 : 60V (NAC2710), 200V (NAC2810, NAC2910)
  • : Ʒ ׸ó ߻
  • NAC2710 : double bender / NAC2810 : single s-morph / NAC2910 : double s-morph

 

NAC2710

NAC2810

NAC2910

 

 Actuator Plate

mm x mm

mm

V

Free Stroke

um

Blocking

Force N

nF

Stiffness

N/um

ļ

Hz

 NAC2710

36.5 x 1.75

1.75

60

+-90

0.35

X : 700

Y : 1300

-

-

 NAC2810

40 x 8

2

200

+-34

27

2 x 580

-

4200

 NAC2910

28 x 2.5

2.5

200

+-35

3.8

4 x 100

-

-

 

 

 Multilayer Piezo Bender, ring

 

  • ǿ
  • ִ뵿 : 200V
  • : ׸ó ߻

 

 Actuator Ring

ܰ x

mm x mm

mm

V

Free Stroke

um

Blocking

Force N

nF

Stiffness

N/um

ļ

kHz

 CMBR02

20 x 4

1.25

200

+-28

16

2 x 400

0.57

12.8

 CMBR03

20 x 4

1.8

200

+-20

22

2 x 670

1.1

18.4

 CMBR04

30 x 6

0.7

200

+-108

11

2 x 470

0.1

3.7

 CMBR05

30 x 6

1.25

200

+-70

29

2 x 940

0.41

6

 CMBR07

40 x 8

1.8

200

+-185

13

2 x 800

0.07

1.8

 CMBR08

40 x 8

0.7

200

+-115

39

2 x 1740

0.34

3.4

 

 


ITB CORPORATION

 

website : www.itbco.co.kr

email : sales@itbco.co.kr

tel : 02-549-8501

fax : 02-549-8502